Ikhbar Haul KH. Syarief Utsman Yahya

Haul KH. Syarief Ustman Yahya kempek

Insya Allah Haul KH. Syarief Ustman Yahya yang ke-7 Akan di laksanakan pada :

Hari : Ahad
Tanggal : 27 Agustus 2017 M / 4 Dzulhijjah 1438 H
Waktu : Ba'da Dzuhur
Tempat : Kediaman KH. Syarief Ustman Yahya

Post a Comment